Centerlejr i uge 26

Vi glæder os til årets centerlejr der starter lørdag den 25. juni og slutter lørdag den 2. juli og flg. grupper har tilmeldt sig:  Husby-Tanderup-Gelsted, Outrup og Sdr. Vium.

Der er stadig plads til et par grupper. Kontakt lejrchef Ole Bloch-Kristensen, tlf. 21 27 20 89.

Temadagen mandag er VIKINGER og med forskellige vikingeaktiviteter.

 

Hvem har tid til at hjælpe med at bygge lillebro på havnen?

Hvem har tid til at hjælpe med at bygge den lille bro på havnen?
Vi mødes kl. 16 i morgen lørdag 7/5 på havnen Daugaard Strand.
Kurt og Johnny har bygget en pælebankerm, der skal sidde på 2 kanoer, som vi glæder os til at få afprøvet.
Æbleskoven sørger for kolde og varme drikke og vibyggerbrokage.
Kontakt Annette hvis du kan komme 28 34 06 27.

Kom til Danmark spiser sammen – nak og æd aften med vikingemad på torsdag 28. april kl. 18-21

Kom og vær med – vi spiser vikingemad i Spejdercenter Æbleskoven, Strandvejen 51, Daugaard Strand, 8721 Daugaard på torsdag den 28. april.

Menuen er vikingesuppe, kød, brød, årstidens urter, grønsager og frugt.

Først laver vi mad, så spiser vi og aftenen slutter med oprydning/opvask og dessert + kaffe.

Hvis du har nogle grønsager/frugt i køleskabet der kan komme i vikingeretterne, er du velkommen til at medbringe det.

Du må også gerne medbring din vikingetallerken + kop + kniv + ske og selvfølgelig din nak og æd-stol/skind.

Tilmelding til Martin 40 73 77 33 senest på torsdag  28. april kl. 12

Desuden opretter vi hurtigst muligt arrangementet på Danmark Spiser Sammen – folkebevægelsen mod ensomhed – der foregår i uge 17 i hele landet, fordi vi netop har modtaget danmark spiser sammen materialer fra KFUM-spejderne i Danmark og det falder sammen med sidste torsdag i måneden, hvor vi jo har nak og æd aften og derfor vil vi gerne invitere til et måltid i Æbleskoven.

Hvad er Danmark spiser sammen?
Folkebevægelsen mod Ensomhed står bag “Danmark spiser sammen”, fordi vi med de mange fælles måltider vil skabe nye fællesskaber. Flere end 60 organisationer, foreninger, skoler, virksomheder og kommuner er gået sammen for at skabe denne nationale begivenhed med støtte fra Nordea-fonden. Alle kan være med i “Danmark spiser sammen” på tværs af generationer, kulturer og samfundslag. Vi håber, at du også vil være med?
Mere info om Danmark spiser sammen på www.danmarkspisersammen.dk

Hvorfor lige vikingemad på torsdag ?
Fordi Æbleskoven afholder årets Centerlejr i uge 26 med en vikingetemadag og centerlejrstaben vil gerne øve i at lave vikingemad og få mere inspiration til vikingernes kunsthåndværk med træ, horn, ben, jern, uld, planter, skind, ler mm

Hvem er aftenens arrangører/værter?
Woodcraft Hedensted, vikingerne i Æbleskoven, Spejdercenter Æbleskoven

Følg også dette arrangement på facebook.

Referat fra generalforsamling 17/3 2016 i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven

1) Kim Jensen blev valgt til dirigent.
2) Ole Bloch-Kristensen (formand) aflagde beretningen for 2015 og beretningen blev herefter godkendt.
3) Henning Jensen (kasserer) fremlagde regnskabet for 2015 til godkendelse. 34 grupper har pt. betalt kontingent. I 2015 fik Æbleskoven tilskud til nyt aktivitetstelt  fra Insero Horsens, tilskud til nyt telt og flisebund fra Rotary Hedensted og tilskud fra Y-Mens Hedensted til nye æbletræer.  Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
4) Der var ingen indkomne forslag.
5) Forslag til budget for 2016 blev fremlagt. Der blev foreslået uændret kontingent på 100 kr. pr. medlemsgruppe /medlemsdistrikt. Forslaget blev herefter vedtaget. Medlemsgrupper får 10 % rabat på hyttelejen.
6) Ole Bloch-Kristensen og Annette Sørensen blev valgt til bestyrelsen for 2 år.
7) Kim Jensen og Uffe Ross Pedersen blev valgt til suppleanter for 1 år.
8) Bjarne Hestbech og Torben Lindskjold blev valgt til revisorer. Mange tak til Helge Simmelsgaard, der ønskede at stoppe som revisor.
9) Eventuelt: Flg. grupper er tilmeldt Centerlejren i uge 26: Gelsted, Outrup, Sdr. Vium, Kertinge. Der er plads til flere grupper.
Der blev informeret om plantning af nye æbletræer. Vi planter en række med Holsteiner Cox og en række med Ingrid Marie.

Plant et æbletræ på torsdag den 24. marts kl. 10

Alle kan være med – det er for hele familien.

Plant et æbletræ i Spejdercenter Æbleskoven. På torsdag d. 24 marts kl. 10.00 begynder vi at plante nye æbletræer på Strandvejen 51, 8721 Daugård.

Alle kan være med, vi tilbyder lidt forplejning til de fremmødte. Medbring en spade.  Spørgsmål kontakt Ole på 21 27 20 89.

God påskeferie
På vegne af bestyrelsen.

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven på torsdag 17/3 kl. 19.30

Du er meget velkommen til at komme til den årlige generalforsamling i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven torsdag den 17. marts kl. 19.30.

Dagsorden jvf. vedtægterne. Indkaldelsen er udsendt til medlemsgrupper/distrikter.

Tilmelding senest på søndag den 13. marts til Ole  tlf. 21 27 20 89 eller
Annette tlf. 28 34 06 27

Kom og vær med søndag 14/2 i Æbleskoven – for alle der har lyst til at hjælpe

På søndag 14. februar skal vi lige have buskryddet under æbletræerne nede ved vejen, flyttet birkestammer mm
Vi mødes kl. 9 – hvis du vil have morgenmad i Æbleskoven så kom kl. 8.30.
Medbring hvis du har : motorsav, buskrydder med klinge
Æbleskoven sørger for forplejningen.
Tilmelding til Annette 28 34 06 27
På gensyn