Referat fra generalforsamlingen 2024

Referat fra generalforsamling i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven 18. april 2024.

1. Valg af dirigent.
Kim Jensen blev valgt til dirigent.

2. Valg af referent.
Annette Sørensen blev valgt til referent.

3. Bestyrelsens beretning.
Martin Gæbe aflagde beretning for 2023.

4. Godkendelse af beretningen.
Beretningen blev herefter godkendt.

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Jens Peter Jensen har lavet regnskabet færdig og fremlagde regnskabet for 2023, da Henning Jensen desværre døde i efteråret. Æbleskovens bestyrelse har valgt Hans Riget Lund til ny kasser pr. 1. januar 2024. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

6. Fastlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år.
Hans Riget Lund fremlagde forslag til budget.Udgifter i 2024 dør i telt og reparation af vejen. Kontingent på 200 kr. pr. medlemsgruppe/medlemsdistrikt for 2025. Der var 30 grupper/distrikter som havde betalt pr. 18. april 2024.

7. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

7a. Vedtægtsændring om tilladelse til at handle værdipapirer.
Hans Riget Lund fremlagde forslaget, om at det er et nyt lovkrav om at det skal fremgår af vedtægterne hvem der kan handle med foreningens værdipapirer og at Sydbank har anbefalet den foreslåede formulering.
Ny paragraf, indsættes imellem nuværende paragraf 16 og 17 de efterfølgende skubbes. 
§ 17. Investeringer
Stk. 1 Foreningens formue kan investeres i værdipapirer, med det formål at fremtidssikre
spejdercenteret, og opnå formålet nævnt i §2 stk. 1. Investeringerne skal have henblik
på bedre afkast på langt sigt og mindre tab på kort sigt accepteres.
Stk. 2 Kassereren har fuldmagt til håndtering af køb og salg af værdipapirer, og løbende
pleje. Det er derfor op til kassereren, om der kræves hjælp af bankrådgiver til
håndtering af værdipapirer.
Stk. 3 Foreningens værdipapirer må være obligationer, i overensstemmelse med §17 Stk. 1.
Forslaget blev vedtaget.

7b. Forslag fra bestyrelsen: Orientering om byggeplaner og tilbagemelding fra medlemsgrupper/distrikter om at benytte Spejdercenter Æbleskoven med nye faciliteter.
Martin orienterede om byggeplanerne. Der var tilbagemeldinger fra Egebjerg, Ådal, Hedensted, Dalfolket og Bankager. Der blev foreslået at udsende et spørgeskema med få konkrete spørgsmål. Der blev foreslået at ringe rundt. Der blev også foreslået at finde udsagn fra grupper, der er længere væk, der har benyttet Æbleskoven til brug i forbindelse med fondeansøgninger.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år.
Annette Sørensen blev genvalgt. Da Sara Graversen ikke ønskede genvalg og ingen på generalforsamling ønskede at stille op til bestyrelsen mangles der ligenu en person i bestyrelsen. Æbleskovens bestyrelsen fik til opgave at finde en bestyrelesmedlem inden næste generalforsamling.

Til suppleanter blev Kim Jensen og Uffe Ross Pedersen genvalgt. Kim 1. suppleant og Uffe 2. suppleant.

Der blev foreslået at suppleanter får mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder som i andre foreninger.

Der blev foreslået at give mulighed for fx unge kan få mulighed for at deltage i bestyrelsesmøde – så de kan opleve hvad det vil sige at sidde i en bestyrelse.

Nogle navne blev foreslået og bestyrelsen følger op.

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år og 1 suppleant for 1 år. Vælges af kernerne.
Da Torben Sønderskov ikke ønskede genvalg og ingen på generalforsamlingen ønskede at stille op til bestyrelsen, mangles der ligenu en person i bestyrelsen der er valgt af de frivillige Kernerne. Æbleskovens bestyrelse fik til opgave at finde en bestyrelsesmedlem inden næste generalforsamling. Esben Skovgaard Bernt blev genvalgt som suppleant for 1 år.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
Torben Lindskjold og Bjarne Hestbech blev genvalgt for 1 år til revisorer og Thorbjørn Sandved Ulriksen blev genvalgt som revisorsuppleant.

11. Eventuelt.
Intet.

Referent: Annette Sørensen.

Vil du være med ?

Vil du også være aktiv på Spejdercenter Æbleskoven og med i staben til?

Aktiv sommerferie mandag 1. juli kl. 8-15

Centerlejr i uge 32 lørdag 3. -10. august

Æbledag lørdag 12. oktober 9-17

Aktiv efterårsferie mandag 14. oktober 8-15

Sejlweekend 2025 13.-15. juni

Kontakt Annette 28340627

Workshop: Ny i trangia – stormkøkken  30. maj 2024

Vi skal pakke den nye trangia ud og lære at samle den og koge vand, lave retter med frysetørret mad / ung mad.  

Er du erfaren trangia bruger, er du velkommen som instruktør på kurset. 

Vi mødes torsdag den 30. maj kl. 19 på Spejdercenter Æbleskoven, Strandvejen 51, 8721 Daugaard.  

Tilmelding til Annette på 28 34 06 27. Deltagerpris: 40 kr. pr person. 

Kom med på Sejlweekend 2024 – tilmelding er åben

Indbydelse til Sejlweekend – spejderweekend på vand og på land 7.-9. juni 2024 på Spejdercenter Æbleskoven v/Vejle Fjord

Næste planlægningsmøde er tirsdag den 7. maj kl. 19 i Æbleskoven. Su hvis du vil være med.

For alle spejdere og sejl-interesserede fra 12 år og opefter, spejdere, senior, rovere og ledere

Start fredag kl. 18 og slut søndag kl. 13.

Vi skal på Vejle Fjord i sejlbåd, meginjolle, kano og havkajakker.

Du må meget gerne medbringe dit eget fartøj. Al sejllads på Vejle Fjord er forbeholdt vejr og vind. Vi har i år sørøvertema og skal selvfølgelig på skattejagt.

Der bliver på land aktiviteter på Spejdercenter Æbleskoven og Daugaard Strand bla. snitte, brug sav, skruemaskine. 

Bindende tilmelding og betaling senest 1. maj. Tilmelding til Annette Sørensen, annettes8723@gmail.com Evt. spørgsmål ring på 28340627.

Pris 275 kr incl. overnatning på lejrpladser i eget telt/hængekøje eller campingvogn, lørdag morgenmad, madpakke til frokost og aftensmad med fælles spisning og søndag morgenmad og frokost. Betaltes på mobilpay 71935 (skriv sejlweekend, dit navn, tlf nr. )

Der er mulighed for at købe stofmærker med æbleskovslogo 25 kr. pr stk. og mug med æbleskovslogo 25 kr. pr. stk.

Medbring selv telt, hængekøje, campingvogn. Du er også velkommen til at medbringe dit eget fartøj, båd, kano, havkajak, SUP, krabbefiskestang, sørøvertøj, indslag under fælles spisning og kage til det fælles kagebord. Udlejning af Spejdercenter Æbleskoven ved Vejle Fjord se info på www.aebleskoven.dk

På gensyn på Spejdercenter Æbleskoven, Strandvejen 51, 8721 Daugaard

Hilsen Sejlstaben – su hvis du også vil være med i sejlstaben

Udlejning af Spejdercenter Æbleskoven ved Vejle Fjord se info på www.aebleskoven.dk
– dejligt område med 300 meter til blåflag strand, lejrpladser, hus, samlingstelte, shelters, meginjoller, kanoer og havkajakker.

Glædelig påske & indbydelse til workshop: Påskefrokost og påske-aktiviteter på Spejdercenter Æbleskoven mandag 1. april 2024 kl. 10-14.

Nu er det forår i luften og så er der igen workshops på Spejdercenter Æbleskoven.
Denne gang med påskeaktiviteter: Puste & male påskeæg – klippe en påskehare – tage på naturbingo med Bamse og finde krible krabledyr – tørre ramsløg til ramsløgssalt – lave og spise fælles påskefrokost – gå på opdagelse i POP UP Spejdermuseum Æbleskoven. Deltagerpris: 50 kr. pr. person. Børn, unge og bedsteforældre halv pris. Medbring en ret til påskefrokosten og drikkevarer. Tilmelding på 28340627 STRAKS. Glæd dig også til næste workshop trangia-madskole søndag den 5. maj kl.11-14.
På gensyn igen og igen!