Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven torsdag den 25. juni 2020 kl. 19.30

Kære medlemmer af foreningen:
Distrikter og Grupper.

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i foreningen Spejdercenter Æbleskoven.

Torsdag den 25. juni kl. 19.30 i Spejdercenter Æbleskoven.

Vi starter aftenen med en kort orientering om spejdernes internationale certificering SCENES og om
affaldssortering mm. Rikke fra Houens Odde kommer og fortæller.


Dagsorden (ifølge vedtægterne)

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag. (iht. vedtægter)
 5. Fastlæggelse af budget og kontingent for det påbegyndte år.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  (På valg er Annette Sørensen (modtager genvalg) og Ole Bloch-Kristensen (modtager
  ikke genvalg) og 2 suppleanter for 1 år
  (Uffe Ross Pedersen og Kim Jensen er på valg,)
 7. Valg af 2 revisorer for 1 år.
 8. Eventuelt.

Opkrævning af kontingent er sendt direkte til gruppens/distriktets kasserer.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til undertegnede, eller Annette Sørensen,
e-mail: annettes8723@gmail.com senest lørdag den 20. juni.

Med spejderhilsen
Spejdercenter Æbleskovens bestyrelse

Ole Bloch-Kristensen
Øster Dørkenvej 7, 7323 Give
Tlf: 21 27 20 89
E-mail: o.ombuk@gmail.com

Det sker i Spejdercenter Æbleskoven – sæt x i kalenderen

Kerneweekend – bliv frivillig i Æbleskoven, 28. februar til 1. marts

Familiespejderdag, 7. marts

Kerneweekend – bliv frivillig i Æbleskoven, 15.-17. maj

Familiespejderdag, 13. juni

Generalforsamling 2020 i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven, 25. juni kl. 19.30

Centerlejr i Spejdercenter Æbleskoven 2020, 4.-10 juli

Aktiv Ferie 2020, mandag 3. august

Æbledagen, 10. oktober

Familiespejderdag, 10. oktober

Familiespejderdag, 5. december

CENTERLEJR 2020 (uge 28) i Spejdercenter Æbleskoven

CENTERLEJR 2020 i Spejdercenter Æbleskoven

UGE 28 – 4. juli til 10. juli 2020 og der er åben for tilmelding

Kom og vær med til en centersommerlejr i en pragtfuld natur i en gammel æbleplantage ved Daugaard Strand.

HVOR:
Spejdercenter Æbleskoven, Strandvejen 51, 8721 Daugaard  300 m fra offentlig badestrand med blåt flag på nordsiden af Vejle Fjord.

PRIS:
55 kr. pr. person pr. dag. Der findes gode indkøbsmuligheder indenfor en radius af 3-8 km. Forhåndstilmeldingsgebyr er 500 kr. pr. gruppe overføres til konto nr. 7140 – 1 101 085 Sydbank, og husk at skrive centerlejr og gruppenavn.

TILMELDING:
Til lejrchefen sammen med forventet antal deltagere.
Foreløbig tilmelding er senest 1. februar og endelig tilmelding er 1. maj.

SPØRGSMÅL:
Kontakt lejrchef: Ole Bloch-Kristensen, tlf. 21 27 20 89,
e-mail: o.ombuk@gmail.com
Tilmeldte grupper bliver inviteret til rundvisning i området først i maj.

AKTIVITETER:

Meginjolle: Vi skal sejle i meginjolle sammen med en erfaren skipper ved roret, og kikke nærmere på naturen langs fjorden.

Havkajak: Vi skal ro en tur i havkajak langs stranden sammen med erfarne havkajakinstruktører og øve os i forskellige sikkerhedsøvelser.

Tømmerflåde: (lederstyret fra den enkelte gruppe) Tømmerflåden bygges på stranden, bagefter sejles der en lille tur. Som sikkerhed sikres tømmerflåden med en fastspændt line.

Værkstedet: (lederstyret fra den enkelte gruppe) I værkstedet er der mulighed for at arbejde med forskellige materialer: læder, horn, kulsø-pionering, snitte.

Kano: (lederstyret fra den enkelte gruppe) I kanoen skal der sejles en tur langs stranden.

Bue/pil: (lederstyret fra den enkelte gruppe) Vi finder en hasselkæp og snitter med dolk og bagefter laver vi pile og afprøver på et opmærket skydeområde.

Ud i naturen: (lederstyret fra den enkelte gruppe) Prøv at finde udfordringer i naturen, lav tangsuppe/tangsalat, sammen med muslinger eller krabbe suppe.

NAK & ÆD: (lederstyret fra den enkelte gruppe) Udekøkkenet er klar og kun kokkene mangler.

Pionering: (lederstyret fra den enkelte gruppe). Byg efter fantasien eller efter tegninger.

Hike/udflugt: (lederstyret fra den enkelte gruppe) Der er også mulighed for at tage på hike. Vi har nogle forslag til ruter med forskellige overnatningsmuligheder eks. i tree house, eller design din egen hikerute. Der er også mulighed for at tage på udflugt f.eks. til Vejle i Økolariet (gratis entre) eller Legoland. Der går bus fra Daugaard.

24 TIMERS RACE: 24 timers race med opgaver undervejs. Sværhedsgraden på opgaver og km er tilpasset aldersgruppen.

Ændringer på aktiviteter undervejs kan forekomme.