Månedsarkiv: marts 2014

Indbydelse til arbejds-crew-weekend 26.-27. april – kom og hjælp og gør en forskel

CREW-weekenden er for alle der har lyst til at hjælpe i Æbleskoven og gøre en forskel – alle der har lyst til at være frivillig i Spejdercenter Æbleskoven – alle der har pionerlejrstemningen i blodet – alle der har lyst til at komme på spejderweekend og spise dejlig mad – alle der har lyst til at hjælpe med noget i nogle timer, viagra halv dag, treatment hel dag eller hele weekenden.

Det vil glæde os rigtig meget at se dig til arbejdsweekenden.

Vi starter kl. 9 lørdag og første opgave er rejse det hvide telt og bagefter skal vi bl.a brænde grene af, medical lavet udekøkken/shelterne forårsklar, klargøre havkajakkerne og poleret meginjoller og bygge brændeskjul ved lejrpladsen v/det hvide telt er også på ønskesedlen.
Vi skal selvfølgelig også have dejlig mad og lørdag aften vil vi lave ”nak og æd” tema.
Du må også gerne komme fredag, der er nogle i Æbleskoven fra kl. 20 og hjælpe med at gøre klar.
Vi slutter søndag kl. 14.
Af hensyn til den videre planlægning vil vi meget gerne have din tilmelding senest den 16. april ring, mail eller sms til Annette Sørensen 28 34 06 27
annettes8723@gmail.com
Husk sovepose, lagen, arbejdstøj, maletøj, værktøj og evt. motorsav

Med spejderhilsen
Spejdercenter Æbleskoven
Anders og Ole og Annette

Referat fra generalforsamlingen for Foreningen Spejdercenter Æbleskoven

Her kan du læse referatet fra den årlige generalforsamlingen for Foreningen Spejdercenter Æbleskoven 26. marts 2014.
1) Kim Jensen blev valgt til dirigent.
2) Bjarne Hestbech (formand) aflagde beretningen for 2013 og beretningen blev herefter godkendt.
3) Henning Jensen (kasserer) fremlagde regnskabet og generalforsamlingen godkendte efterfølgende regnskabet. Generalforsamlingen besluttede desuden at årets overskud overføres til opsparingskontoen til byggeri af hus 2.
4) Der var ingen indkomne forslag.
5) Forslag til budget for 2014 blev fremlagt og den årlige kontingent for medlemsgrupper/medlemsdistrikter er uændret 100 kr.
6) Ole Bloch-Kristensen og Annette Sørensen blev valgt til bestyrelsen for 2 år.
7) Anders Madsen og Uffe Ross Pedersen blev valgt til suppleanter for 1 år.
8) Helge Simmelsgaard og Torben Lindskjold blev valgt til revisor.
9) Under eventuelt der blev efterlyst flere hænder, der gerne vil male vestsiden af huset på maledagene 9.-10. august og 16.-17. august. Vil du hjælpe med at male er du velkommen til allerede nu at kontakte Annette 28 34 06 27.

Link til indkaldelsen: Indkaldelse til generalforsamling