Kategoriarkiv: Generalforsamling

Spejdercenter Æbleskovens generalforsamling 2022

Kære medlemmer af Spejdercenter Æbleskoven,
Distrikter, Grupper og Kerner (frivillige i Æbleskoven)

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i foreningen Spejdercenter Æbleskoven.
Lørdag den 23. april 2022 kl. 10.00-14.00 i Spejdercenter Æbleskoven.

Vi starter dagen med en rundvisning.
Spejdercenter Æbleskoven er værter ved fælles frokost.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Godkendelse af beretningen.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 6. Fastlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Sara Høi Graversen (modtager genvalg) og Annette Sørensen (modtager genvalg) og 2 suppleanter for 1 år (Uffe Ross Pedersen og Kim Lykke Jensen er på valg). Vælges af Spejdercenter Æbleskovens medlemmer enheder/grupper.
 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Torben Bülow Sønderskov modtager genvalg) og 1 suppleanter for 1 år (Esben Skovgaard Bernt er på valg). Vælges af kernerne.
 10. Valg af 2 revisorer (Bjarne Hestbech og Torben Lindskjold er på valg) og 1 revisorsuppleant for 1 år. (Thorbjørn Sandvad Ulriksen er på valg).
 11. Eventuelt.

Hver gruppe/distrikt har 2 stemmer iht vedtægterne.
Opkrævning af kontingent er sendt direkte til gruppens/distriktets kasserer.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske på NemTilmeld: https://aebleskoven.nemtilmeld.dk/23 senest tirsdag den 20. april 2021.

Med spejderhilsen
Spejdercenter Æbleskovens bestyrelse.

Spejdercenter Æbleskovens generalforsamling 2021

Kære medlemmer af Spejdercenter Æbleskoven,
Distrikter, Grupper og Kerner (frivillige i Æbleskoven)

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i foreningen Spejdercenter Æbleskoven.
LØRDAG den 24. april 2021 kl. 10.00-14.00 i Spejdercenter Æbleskoven.

Vi starter dagen med en rundvisning. Mødet foregår udendørs.
Vi følger de gældende COVID-19 retningslinjer.
Spejdercenter Æbleskoven er værter ved fællesspisning ”Nak & Æd gryde”.

DAGSORDEN (IFØLGE VEDTÆGTERNE)

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag. (iht. vedtægter)
  Forslag fra bestyrelsen: Forslag til vedtægtsændringer.
 5. Fastlæggelse af budget og kontingent for det påbegyndte år.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  På valg er Martin Berggreen Gæbe (modtager genvalg) og Erik Lindholm Bundgaard (modtager genvalg) og 2 suppleanter for 1 år (Uffe Ross Pedersen og Kim Jensen er på valg).
 7. Valg af 2 revisorer for 1 år
  (Bjarne Hestbech og Torben Lindskjold er på valg).
 8. Eventuelt.

Hver gruppe/distrikt har 2 stemmer iht vedtægterne.
Opkrævning af kontingent er sendt direkte til gruppens/distriktets kasserer.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske på NemTilmeld: https://aebleskoven.nemtilmeld.dk/18 senest tirsdag den 20. april 2021.

Med spejderhilsen
Spejdercenter Æbleskovens bestyrelse.