Kategoriarkiv: Kernerne

Spejdercenter Æbleskovens generalforsamling 2022

Kære medlemmer af Spejdercenter Æbleskoven,
Distrikter, Grupper og Kerner (frivillige i Æbleskoven)

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i foreningen Spejdercenter Æbleskoven.
Lørdag den 23. april 2022 kl. 10.00-14.00 i Spejdercenter Æbleskoven.

Vi starter dagen med en rundvisning.
Spejdercenter Æbleskoven er værter ved fælles frokost.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Godkendelse af beretningen.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 6. Fastlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Sara Høi Graversen (modtager genvalg) og Annette Sørensen (modtager genvalg) og 2 suppleanter for 1 år (Uffe Ross Pedersen og Kim Lykke Jensen er på valg). Vælges af Spejdercenter Æbleskovens medlemmer enheder/grupper.
 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Torben Bülow Sønderskov modtager genvalg) og 1 suppleanter for 1 år (Esben Skovgaard Bernt er på valg). Vælges af kernerne.
 10. Valg af 2 revisorer (Bjarne Hestbech og Torben Lindskjold er på valg) og 1 revisorsuppleant for 1 år. (Thorbjørn Sandvad Ulriksen er på valg).
 11. Eventuelt.

Hver gruppe/distrikt har 2 stemmer iht vedtægterne.
Opkrævning af kontingent er sendt direkte til gruppens/distriktets kasserer.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske på NemTilmeld: https://aebleskoven.nemtilmeld.dk/23 senest tirsdag den 20. april 2021.

Med spejderhilsen
Spejdercenter Æbleskovens bestyrelse.

Bygning af bålhytte

Vil du have et par gode timer i den gamle æbleplantage og være med til at opbygge en bålhytte?

Vi skal over to weekender i marts have rejst en bålhytte i bushcraft området på Spejdercenter Æbleskoven.
Hvis du har lyst til at give en hånd med – giver vi forplejning, godt selskab og frisk luft.

Det er ikke et krav, at du kan alle dagene i weekenden, du er velkommen, det du kan.

På grund af COVID-19 restriktionerne må vi højst være 25 personer, det er derfor vigtigt at du tilmelder dig via NemTilmeld (klik på datoerne herover).
Husk at skrive hvilke dage du deltager ved tilmelding. Ligeledes husk at melde afbud hvis du bliver forhindret, så en anden kan få din plads.

Praktisk information:

 • Det er gratis, vi sørger for forplejning.
 • Hav godt med varmt tøj med, på grund af COVID-19 må vi ikke benytte indendørsfaciliteterne.
 • Der kan overnattes i shelter og medbragt telt/hængekøje.
 • Husk at medbringe sovegrej, hvis du ønsker at overnatte.

Retningslinjer vedr. COVID-19
Spejdercenter Æbleskoven henholder sig til de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne.

Retningslinjer for alle enheder under KFUM-Spejderne i Danmark:

 • På grund af forsamlingsforbuddet, må vi højst være 25 personer på centret.
 • Det er ikke tilladt at opholde sig indendørs. Det er dog tilladt at benytte toiletfaciliteter.
 • Der skal som udgangspunkt holdes to meters afstand mellem personer.

Vi anbefaler at du:

 • Medbringer egne arbejdshandsker og drikkedunk.
 • Bærer mundbind (eller visir) når du er indendørs.
 • Holder 2 meters afstand til andre personer.
 • Er særlig opmærksom på håndhygiejne og husker hyppig håndvask eller håndsprit.
 • Ikke møder op, hvis du har symptomer på COVID-19 som typisk er: tør hoste, ondt i halsen, feber, hovedpine, vejrtrækningsbesvær og muskelsmerter.
 • Installerer appen smitte|stop på din telefon: https://smittestop.dk.

Du kan læse mere om COVID-19 og finde opdaterede anbefalinger på: www.coronasmitte.dk og www.spejdernet.dk/corona.

Spørgsmål kan stilles til:
Martin Berggreen Gæbe, mail: mg@gm-plast.dk, Tlf.: 40 73 77 33