Spejdercenter Æbleskovens generalforsamling 2021

Kære medlemmer af Spejdercenter Æbleskoven,
Distrikter, Grupper og Kerner (frivillige i Æbleskoven)

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i foreningen Spejdercenter Æbleskoven.
LØRDAG den 24. april 2021 kl. 10.00-14.00 i Spejdercenter Æbleskoven.

Vi starter dagen med en rundvisning. Mødet foregår udendørs.
Vi følger de gældende COVID-19 retningslinjer.
Spejdercenter Æbleskoven er værter ved fællesspisning ”Nak & Æd gryde”.

DAGSORDEN (IFØLGE VEDTÆGTERNE)

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag. (iht. vedtægter)
  Forslag fra bestyrelsen: Forslag til vedtægtsændringer.
 5. Fastlæggelse af budget og kontingent for det påbegyndte år.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  På valg er Martin Berggreen Gæbe (modtager genvalg) og Erik Lindholm Bundgaard (modtager genvalg) og 2 suppleanter for 1 år (Uffe Ross Pedersen og Kim Jensen er på valg).
 7. Valg af 2 revisorer for 1 år
  (Bjarne Hestbech og Torben Lindskjold er på valg).
 8. Eventuelt.

Hver gruppe/distrikt har 2 stemmer iht vedtægterne.
Opkrævning af kontingent er sendt direkte til gruppens/distriktets kasserer.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske på NemTilmeld: https://aebleskoven.nemtilmeld.dk/18 senest tirsdag den 20. april 2021.

Med spejderhilsen
Spejdercenter Æbleskovens bestyrelse.