Hvem kan hjælpe

Hvem kan hjælpe med at tage teltet i Æbleskoven ned søndag 11. januar kl. 14

Vi mangler lige nogle flere hænder til at hjælpe med at tage teltstængerne ned.
Su hvis du kan hjælpe til Annette 28 34 06 27 STRAKS

Med spejderhilsen og godt nytår
Ole, medicine Anders og Annette