Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven 18. april kl. 19.30 og medlemsorientering

Kære medlemmer af Spejdercenter Æbleskoven:

Distrikter, Grupper og Kernerne (Frivillige i Æbleskoven)

Hermed indkaldelse til den årlige generalforsamling i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven TORSDAG den 18. april kl. 19.30 på Spejdercenter Æbleskoven

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Godkendelse af beretningen.
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
6. Fastlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år.
7. Indkomne forslag.
7a. Vedtægtsændring om tilladelse til at handle værdipapirer
7 b. Forslag fra bestyrelsen: Orientering om byggeplaner og tilbagemelding fra medlemsgrupper/distrikter om at benytte Spejdercenter Æbleskoven med nye faciliteter.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Sara Graversen (modtager ikke genvalg) og Annette Sørensen (modtager genvalg) og 2 suppleanter for 1 år (Uffe Ross Pedersen og Kim Jensen er på valg). Vælges af Spejdercenter Æbleskovens medlemmer enheder/grupper.
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Torben Sønderskov (modtager ikke genvalg) og 1 suppleanter for 1 år (Esben Skovgaard Bernt er på valg). Vælges af kernerne.
10. Valg af 2 revisorer (Bjarne Hestbech og Torben Lindskjold er på valg) og 1 revisorsuppleant for 1 år. (Thorbjørn Sandved Ulriksen er på valg).
11. Eventuelt.

Hver gruppe/distrikt har 2 stemmer.

Opkrævning af kontingent er sendt direkte til gruppens/distriktets kasserer.

Tilmelding til generalforsamlingen senest tirsdag den 16. april 2024 på spejdercenter@aebleskoven.dk

Med spejderhilsen

Spejdercenter Æbleskovens bestyrelse

Martin Gæbe 40 73 77 33

spejdercenter@aebleskoven.dk

Se også www.aebleskoven.dk

Medlemsorientering marts 2024

Kære medlemmer og brugere af Spejdercenter Æbleskoven,

Udvidelse af Spejdercenter Æbleskoven :

Vi har de seneste par år haft overvejelser om udvidelse af bygningsmassen på Spejdercenter Æbleskoven (se vedlagte foreløbige tegninger), med det formål at kunne imødekomme flere besøgende og tilbyde flere aktiviteter indendørs.

Vi er også ved at undersøge de nærmere forhold vedrørende tilladelser, økonomi og brugergrupper.  

Vi er nu nået til en beslutningsfase: Skal vi ? eller skal vi ikke ? Vi ser frem til at høre jeres mening om udvidelsen af Spejdercenter Æbleskoven.

Derfor opfordrer vi jer til at møde op til Spejdercenter Æbleskovens generalforsamling torsdag den 18. april 2024 kl. 19:30 i Spejdercenter Æbleskoven. Hvis din gruppe ikke har mulighed for at deltage i dette møde, hvor vi vil drøfte vores forslag, bedes I venligst skrive jeres indstilling til spejdercenter@aebleskoven.dk.

Vi håber og har brug for, at alle medlemmer besvarer følgende:

–       Er der efter din gruppes vurdering behov for udvidelse af Spejdercenter Æbleskoven?

–       Hvor ofte vil din gruppe afholde sommerlejre i Spejdercenter Æbleskoven? Vil det være flere, hvis centeret bliver udvidet?

–       Hvor mange weekender vil din gruppe benytte Spejdercenter Æbleskoven? Vil det være flere, hvis centeret bliver udvidet?

Udviklingen af Spejdercenter Æbleskoven til tidssvarende rammer er kun mulig, hvis vi sammen løfter opgaven. Derfor lad os mødes i Æbleskoven.

Udlejning af Spejdercenter Æbleskoven:

Din gruppe har mulighed for at leje Spejdercenter Æbleskoven ligenu med hus til ca. 20 personer, lejrpladser, 2 sheltere, havkajakker med trailer og kanoer med trailer.

Udlejning aftales med udlejer@aebleskoven.dk se hjemmesiden www.aebleskoven.dk

Vi tilbyder også at afvikle forskellige aktiviteter.

Årsplan 2024:

I uge 32 er der Centerlejr og der er stadig plads til flere deltagere.

Kontaktperson: Martin Gæbe, tlf. 40 73 77 33

Mere info på https://www.facebook.com/events/1615564342270395

7.-9. juni er der Sejlweekenden – kano, havkajak, meginjolle og på land aktiviteter for spejdere og seniorspejdere og rovere

Mere info på https://www.facebook.com/events/1745888949161421

12. oktober er der Æbledag/Åbent hus med selvpluk af æbler, lave æblemost for alle interesserede og en god familiespejder-aktivitet.

Mere info på: https://www.facebook.com/events/762750272475665

Mange spejderhilsner
Bestyrelsen for Foreningen Spejdercenter Æbleskoven

Martin Gæbe, Erik Lindholm Bundgaard, Torben Sønderskov, Jens Peter Jensen, Hans Lund, Sara Graversen og Annette Sørensen