Indkaldelse til den årlige generalforsamling 20/4 2023 i foreningen Spejdercenter Æbleskoven

Kære medlemmer af Spejdercenter Æbleskoven:

Distrikter, Grupper

og Kernerne (Frivillige i Æbleskoven)

Hermed indkaldelse til den årlige generalforsamling i foreningen Spejdercenter Æbleskoven TORSDAG den 20. april kl. 19.30 i Æbleskoven

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Godkendelse af beretningen.

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

6. Fastlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år.

7. Indkomne forslag.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Martin Gæbe og Erik Lindholm Bundgaard (modtager genvalg) og 2 suppleanter for 1 år (Uffe Ross Pedersen og Kim Jensen er på valg). Vælges af Spejdercenter Æbleskovens medlemmer enheder/grupper.

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Hans Lund er på valg) og 1 suppleanter for 1 år (Esben Skovgaard Bernt er på valg). Vælges af kernerne.

10. Valg af 2 revisorer (Bjarne Hestbech og Torben Lindskjold er på valg) og 1 revisorsuppleant for 1 år. (Thorbjørn Sandved Ulriksen er på valg).

11. Eventuelt.

Hver gruppe/distrikt har 2 stemmer.

Opkrævning af kontingent er sendt direkte til gruppens/distriktets kasserer.

Tilmelding til generalforsamlingen senest tirsdag den 18. april 2023 på spejdercenter@aebleskoven.dk

Med spejderhilsen
Spejdercenter Æbleskovens bestyrelse
Martin Gæbe 40 73 77 33
spejdercenter@aebleskoven.dk