Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven torsdag den 25. juni 2020 kl. 19.30

Kære medlemmer af foreningen:
Distrikter og Grupper.

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i foreningen Spejdercenter Æbleskoven.

Torsdag den 25. juni kl. 19.30 i Spejdercenter Æbleskoven.

Vi starter aftenen med en kort orientering om spejdernes internationale certificering SCENES og om
affaldssortering mm. Rikke fra Houens Odde kommer og fortæller.


Dagsorden (ifølge vedtægterne)

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag. (iht. vedtægter)
 5. Fastlæggelse af budget og kontingent for det påbegyndte år.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  (På valg er Annette Sørensen (modtager genvalg) og Ole Bloch-Kristensen (modtager
  ikke genvalg) og 2 suppleanter for 1 år
  (Uffe Ross Pedersen og Kim Jensen er på valg,)
 7. Valg af 2 revisorer for 1 år.
 8. Eventuelt.

Opkrævning af kontingent er sendt direkte til gruppens/distriktets kasserer.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til undertegnede, eller Annette Sørensen,
e-mail: annettes8723@gmail.com senest lørdag den 20. juni.

Med spejderhilsen
Spejdercenter Æbleskovens bestyrelse

Ole Bloch-Kristensen
Øster Dørkenvej 7, 7323 Give
Tlf: 21 27 20 89
E-mail: o.ombuk@gmail.com