Kerneweekender efteråret 2020

Så er der blevet fundet datoer i efteråret til arbejds-, hygge- idéudvekslingsweekender.

 • 25.-27. september 2020
 • 27.-29. november 2020

Lørdag bliver den primære dag, men man er velkommen til at tjekke ind fredag klokken 19:00 til hygge.Der er ligeledes mulighed for at overnatte til søndag, hvor vi forventer at slutte klokken 11:00.Det er ikke et krav, at du kan alle dagene i weekenden, du er velkommen, det du kan.

Tilmelding foregår via NemTilmeld: https://aebleskoven.nemtilmeld.dk/
Det er gratis at deltage.
Husk at skrive hvilke dage du deltager ved tilmelding.

Har du brug for et lift, så skriv i Kernernes Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/kernerne/ så får vi arrangeret samkørsel.

Hent materialer til gør det selv-heks

Vil du også lave en gør det selv-heks til Skt. Hans bordet så hent en pose med materialer i ta’ selv boden i Spejdercenter Æbleskoven, Strandvejen 51, 8721 Daugaard.
Ta’ selv boden er åben onsdag 17/6, torsdag 18/6, fredag 19/6 fra kl. 18-20 og søndag 21/6 fra kl. 13-15.
Se inspirationsfilmen hvordan du bygger heksen på www.jemogfix.dk og læse mere om samarbejdet mellem jem & fix og KFUM-spejderne. Du og din familie ønskes en rigtig god Skt. Hans.

Nu åbner Spejdermuseum Æbleskoven

Torsdag den 11. juni kl. 17.30-20.00 i midlertidig rum – det lille hus på hjul.   

Kik forbi med afstand, hvis du også er nysgerrig på DENGANG bjælkehuset i Æbleskoven blev bygget på 4 dage,  gerne vil kikke i gamle spejderblade, se gamle spejderuniformer og høre de gode gamle spejdersange på bånd og cd.

Medbring selv aftensmad, kaffe og kage og din ynglings håndsprit.  

Entre: 20 kr. pr person, 10 kr. for børn 3-1o år, 10 kr. for medlemmer af ældresagen og 0 kr. for frivillige/kerner/donatorer.  

Spørgsmål kontakt 28 34 06 27/Annette.

Med spejderhilsen og på gensyn

Spejdercenter Æbleskoven

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven torsdag den 25. juni 2020 kl. 19.30

Kære medlemmer af foreningen:
Distrikter og Grupper.

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i foreningen Spejdercenter Æbleskoven.

Torsdag den 25. juni kl. 19.30 i Spejdercenter Æbleskoven.

Vi starter aftenen med en kort orientering om spejdernes internationale certificering SCENES og om
affaldssortering mm. Rikke fra Houens Odde kommer og fortæller.


Dagsorden (ifølge vedtægterne)

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag. (iht. vedtægter)
 5. Fastlæggelse af budget og kontingent for det påbegyndte år.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  (På valg er Annette Sørensen (modtager genvalg) og Ole Bloch-Kristensen (modtager
  ikke genvalg) og 2 suppleanter for 1 år
  (Uffe Ross Pedersen og Kim Jensen er på valg,)
 7. Valg af 2 revisorer for 1 år.
 8. Eventuelt.

Opkrævning af kontingent er sendt direkte til gruppens/distriktets kasserer.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til undertegnede, eller Annette Sørensen,
e-mail: annettes8723@gmail.com senest lørdag den 20. juni.

Med spejderhilsen
Spejdercenter Æbleskovens bestyrelse

Ole Bloch-Kristensen
Øster Dørkenvej 7, 7323 Give
Tlf: 21 27 20 89
E-mail: o.ombuk@gmail.com

Det sker i Spejdercenter Æbleskoven – sæt x i kalenderen

Kerneweekend – bliv frivillig i Æbleskoven, 28. februar til 1. marts

Familiespejderdag, 7. marts

Kerneweekend – bliv frivillig i Æbleskoven, 15.-17. maj

Familiespejderdag, 13. juni

Generalforsamling 2020 i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven, 25. juni kl. 19.30

Aktiv Ferie 2020, mandag 3. august

Æbledagen, 10. oktober

Familiespejderdag, 10. oktober

Familiespejderdag, 5. december