Vil du med ud og sejle med sejl?

Den første tirsdag i måneden sejler vi med meginjoller. Alle er velkommen til at komme med ud og sejle i meginjolle på Vejle Fjord. Vi mødes i Æbleskoven.

Tilmelding til Ole Bloch-Kristensen tlf. 21 27 20 89  senest 2 dage før.

Påklædning vind og vandtæt tøj.

Sæt x i kalenderen:
Tirsdag den 5. maj kl. 18
Tirsdag den 2. juni kl. 18
Tirsdag den 7. juli (ingen sejlaften pga sommerferie)
Tirsdag den 4. august kl.18
Tirsdag den  1. september kl. 18