Bestyrelsen for Spejdercenter Æbleskoven

Formand Martin Berggreen Gæbe
Næstformand Torben Bülow Sønderskov
Kasserer Henning Jensen
Sekretær Annette Sørensen
Udlejer Jens Peter Jensen
Erik Lindholm Bundgaard
Hans Riget Lund
Sara Høi Graversen

Suppleanter:
Esben Skovgaard Bernt
Kim Lykke Jensen
Uffe Ross Pedersen

Vedtægter