Bestyrelsen for Spejdercenter Æbleskoven

Formand Martin Berggreen Gæbe
Næstformand Torben Bülow Sønderskov
Kasserer Hans Riget Lund
Sekretær Annette Sørensen
Udlejer Jens Peter Jensen
Erik Lindholm Bundgaard
Sara Høi Graversen

Suppleanter:
Esben Skovgaard Bernt
Kim Lykke Jensen
Uffe Ross Pedersen

Vedtægter