Bestyrelsen

I bestyrelsen for Foreningen Spejdercenter Æbleskoven er:

Martin Berggren Gæbe (formand)
Torben Bülow Sønderskov (næstformand)
Henning Jensen (kasserer)
Jens Peter Jensen (udlejer)
Annette Sørensen
Erik Lindholm Bundgaard
Hans Riget Lund
Sara Høi Graversen

Suppleanter valgt for 1 år:
Kim Jensen
Uffe Ross Pedersen