Forfatterarkiv: Annette Sørensen

Nu åbner Spejdermuseum Æbleskoven

Torsdag den 11. juni kl. 17.30-20.00 i midlertidig rum – det lille hus på hjul.   

Kik forbi med afstand, hvis du også er nysgerrig på DENGANG bjælkehuset i Æbleskoven blev bygget på 4 dage,  gerne vil kikke i gamle spejderblade, se gamle spejderuniformer og høre de gode gamle spejdersange på bånd og cd.

Medbring selv aftensmad, kaffe og kage og din ynglings håndsprit.  

Entre: 20 kr. pr person, 10 kr. for børn 3-1o år, 10 kr. for medlemmer af ældresagen og 0 kr. for frivillige/kerner/donatorer.  

Spørgsmål kontakt 28 34 06 27/Annette.

Med spejderhilsen og på gensyn

Spejdercenter Æbleskoven

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven torsdag den 25. juni 2020 kl. 19.30

Kære medlemmer af foreningen:
Distrikter og Grupper.

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i foreningen Spejdercenter Æbleskoven.

Torsdag den 25. juni kl. 19.30 i Spejdercenter Æbleskoven.

Vi starter aftenen med en kort orientering om spejdernes internationale certificering SCENES og om
affaldssortering mm. Rikke fra Houens Odde kommer og fortæller.


Dagsorden (ifølge vedtægterne)

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag. (iht. vedtægter)
 5. Fastlæggelse af budget og kontingent for det påbegyndte år.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  (På valg er Annette Sørensen (modtager genvalg) og Ole Bloch-Kristensen (modtager
  ikke genvalg) og 2 suppleanter for 1 år
  (Uffe Ross Pedersen og Kim Jensen er på valg,)
 7. Valg af 2 revisorer for 1 år.
 8. Eventuelt.

Opkrævning af kontingent er sendt direkte til gruppens/distriktets kasserer.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til undertegnede, eller Annette Sørensen,
e-mail: annettes8723@gmail.com senest lørdag den 20. juni.

Med spejderhilsen
Spejdercenter Æbleskovens bestyrelse

Ole Bloch-Kristensen
Øster Dørkenvej 7, 7323 Give
Tlf: 21 27 20 89
E-mail: o.ombuk@gmail.com

Det sker i Spejdercenter Æbleskoven – sæt x i kalenderen

Kerneweekend – bliv frivillig i Æbleskoven, 28. februar til 1. marts

Familiespejderdag, 7. marts

Kerneweekend – bliv frivillig i Æbleskoven, 15.-17. maj

Familiespejderdag, 13. juni

Generalforsamling 2020 i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven, 25. juni kl. 19.30

Aktiv Ferie 2020, mandag 3. august

Æbledagen, 10. oktober

Familiespejderdag, 10. oktober

Familiespejderdag, 5. december