Månedsarkiv: marts 2023

Indkaldelse til den årlige generalforsamling 20/4 2023 i foreningen Spejdercenter Æbleskoven

Kære medlemmer af Spejdercenter Æbleskoven:

Distrikter, Grupper

og Kernerne (Frivillige i Æbleskoven)

Hermed indkaldelse til den årlige generalforsamling i foreningen Spejdercenter Æbleskoven TORSDAG den 20. april kl. 19.30 i Æbleskoven

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Godkendelse af beretningen.

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

6. Fastlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år.

7. Indkomne forslag.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Martin Gæbe og Erik Lindholm Bundgaard (modtager genvalg) og 2 suppleanter for 1 år (Uffe Ross Pedersen og Kim Jensen er på valg). Vælges af Spejdercenter Æbleskovens medlemmer enheder/grupper.

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Hans Lund er på valg) og 1 suppleanter for 1 år (Esben Skovgaard Bernt er på valg). Vælges af kernerne.

10. Valg af 2 revisorer (Bjarne Hestbech og Torben Lindskjold er på valg) og 1 revisorsuppleant for 1 år. (Thorbjørn Sandved Ulriksen er på valg).

11. Eventuelt.

Hver gruppe/distrikt har 2 stemmer.

Opkrævning af kontingent er sendt direkte til gruppens/distriktets kasserer.

Tilmelding til generalforsamlingen senest tirsdag den 18. april 2023 på spejdercenter@aebleskoven.dk

Med spejderhilsen
Spejdercenter Æbleskovens bestyrelse
Martin Gæbe 40 73 77 33
spejdercenter@aebleskoven.dk

Workshop: Naturfarvning af påskeæg lørdag den 25. marts kl. 11-14

Målgruppe: Børn, forældre og bedsteforældre og familiespejdere

Glæd dig til at lave naturfarvning af æg og du kan tage dine helt unikke påskeæg med hjem og pynte op med.

Der bliver også mulighed for at male kort med naturmaling.

Til frokost er der lav selv sandwich.

Medbring: Udpustede hvide æg i æggebakke. Deltagerpris: 30 kr. pr. person.

Tilmelding på facebook eller 28340627 senest 17. marts (først til mølle og max 15 deltagere)

Vi glæder os til at se dig. 

Næste workshop er lav vild naturområde og rundvisning i Æbleskoven 15. april kl. 10-12