Månedsarkiv: april 2015

Vil du med ud og sejle med sejl?

Den første tirsdag i måneden sejler vi med meginjoller. Alle er velkommen til at komme med ud og sejle i meginjolle på Vejle Fjord. Vi mødes i Æbleskoven.

Tilmelding til Ole Bloch-Kristensen tlf. 21 27 20 89  senest 2 dage før.

Påklædning vind og vandtæt tøj.

Sæt x i kalenderen:
Tirsdag den 5. maj kl. 18
Tirsdag den 2. juni kl. 18
Tirsdag den 7. juli (ingen sejlaften pga sommerferie)
Tirsdag den 4. august kl.18
Tirsdag den  1. september kl. 18

Indbydelse til arbejdsweekend 25.-26. april – kom og hjælp og gør en forskel

Det vil glæde os rigtig meget at se dig til arbejdsweekenden. Vi starter kl. 9 lørdag og slutter søndag kl. 14. Æbleskoven sørger for forplejning.

På ønskelisten er:
Stille det hvide samlingstelt op
Lave fliser til det nye aktivitetstelt
Brænde grene
Klargøring af havkajakker
Lave brændeskur
Vaske vinduer og de hvide brædder.

Af hensyn til den videre planlægning vil vi meget gerne have din tilmelding senest den 16. april ring, malady mail eller sms til Ole 21 27 20 89 o.ombuk@gmail.com eller Annette 28 34 06 27 annettes8723@gmail.com

 

 

Referat fra generalforsamlingen 26. marts i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven

1) Kim Jensen blev valgt til dirigent.
2) Ole Bloch-Kristensen (næstformand) aflagde beretningen for 2014 og beretningen blev herefter godkendt.
3) Henning Jensen (kasserer) fremlagde regnskabet og generalforsamlingen godkendte efterfølgende regnskabet. 4) Der var ingen indkomne forslag.
5) Forslag til budget for 2015 blev fremlagt og den årlige kontingent for medlemsgrupper/medlemsdistrikter er uændret 100 kr.
6) Anders Madsen blev valgt til bestyrelsen for 2 år og bestyrelsen fik madat til at indsupplere bestyrelsen med en person.
7) Kim Jensen og Uffe Ross Pedersen blev valgt til suppleanter for 1 år.
8) Helge Simmelsgaard og Torben Lindskjold blev valgt til revisor.
9) Eventuelt.
Tak til Bjarne Hestbech og Ib Roslev for rigtig mange års frivilligt arbejde for Æbleskoven og det tidligere Midtland Distrikt.
Arbejdsweekend er den 25.-26. april vi håber mange har lyst til at deltage  – se indbydelsen. Der 7 grupper tilmeldt centerlejren i uge 27.