Referat fra generalforsamling 17/3 2016 i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven

1) Kim Jensen blev valgt til dirigent.
2) Ole Bloch-Kristensen (formand) aflagde beretningen for 2015 og beretningen blev herefter godkendt.
3) Henning Jensen (kasserer) fremlagde regnskabet for 2015 til godkendelse. 34 grupper har pt. betalt kontingent. I 2015 fik Æbleskoven tilskud til nyt aktivitetstelt  fra Insero Horsens, tilskud til nyt telt og flisebund fra Rotary Hedensted og tilskud fra Y-Mens Hedensted til nye æbletræer.  Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
4) Der var ingen indkomne forslag.
5) Forslag til budget for 2016 blev fremlagt. Der blev foreslået uændret kontingent på 100 kr. pr. medlemsgruppe /medlemsdistrikt. Forslaget blev herefter vedtaget. Medlemsgrupper får 10 % rabat på hyttelejen.
6) Ole Bloch-Kristensen og Annette Sørensen blev valgt til bestyrelsen for 2 år.
7) Kim Jensen og Uffe Ross Pedersen blev valgt til suppleanter for 1 år.
8) Bjarne Hestbech og Torben Lindskjold blev valgt til revisorer. Mange tak til Helge Simmelsgaard, der ønskede at stoppe som revisor.
9) Eventuelt: Flg. grupper er tilmeldt Centerlejren i uge 26: Gelsted, Outrup, Sdr. Vium, Kertinge. Der er plads til flere grupper.
Der blev informeret om plantning af nye æbletræer. Vi planter en række med Holsteiner Cox og en række med Ingrid Marie.