Referat fra generalforsamlingen 26. marts i Foreningen Spejdercenter Æbleskoven

1) Kim Jensen blev valgt til dirigent.
2) Ole Bloch-Kristensen (næstformand) aflagde beretningen for 2014 og beretningen blev herefter godkendt.
3) Henning Jensen (kasserer) fremlagde regnskabet og generalforsamlingen godkendte efterfølgende regnskabet. 4) Der var ingen indkomne forslag.
5) Forslag til budget for 2015 blev fremlagt og den årlige kontingent for medlemsgrupper/medlemsdistrikter er uændret 100 kr.
6) Anders Madsen blev valgt til bestyrelsen for 2 år og bestyrelsen fik madat til at indsupplere bestyrelsen med en person.
7) Kim Jensen og Uffe Ross Pedersen blev valgt til suppleanter for 1 år.
8) Helge Simmelsgaard og Torben Lindskjold blev valgt til revisor.
9) Eventuelt.
Tak til Bjarne Hestbech og Ib Roslev for rigtig mange års frivilligt arbejde for Æbleskoven og det tidligere Midtland Distrikt.
Arbejdsweekend er den 25.-26. april vi håber mange har lyst til at deltage  – se indbydelsen. Der 7 grupper tilmeldt centerlejren i uge 27.