Referat fra generalforsamlingen for Foreningen Spejdercenter Æbleskoven

Her kan du læse referatet fra den årlige generalforsamlingen for Foreningen Spejdercenter Æbleskoven 26. marts 2014.
1) Kim Jensen blev valgt til dirigent.
2) Bjarne Hestbech (formand) aflagde beretningen for 2013 og beretningen blev herefter godkendt.
3) Henning Jensen (kasserer) fremlagde regnskabet og generalforsamlingen godkendte efterfølgende regnskabet. Generalforsamlingen besluttede desuden at årets overskud overføres til opsparingskontoen til byggeri af hus 2.
4) Der var ingen indkomne forslag.
5) Forslag til budget for 2014 blev fremlagt og den årlige kontingent for medlemsgrupper/medlemsdistrikter er uændret 100 kr.
6) Ole Bloch-Kristensen og Annette Sørensen blev valgt til bestyrelsen for 2 år.
7) Anders Madsen og Uffe Ross Pedersen blev valgt til suppleanter for 1 år.
8) Helge Simmelsgaard og Torben Lindskjold blev valgt til revisor.
9) Under eventuelt der blev efterlyst flere hænder, der gerne vil male vestsiden af huset på maledagene 9.-10. august og 16.-17. august. Vil du hjælpe med at male er du velkommen til allerede nu at kontakte Annette 28 34 06 27.

Link til indkaldelsen: Indkaldelse til generalforsamling